Konferencja historyczna „Pamięć – historia – tożsamość”

Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania Instytutu Studiów Edukacyjnych UO w dniach 14-15 czerwca 2018 r. zorganizowała I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: PAMIĘĆ – HISTORIA – TOŻSAMOŚĆ. EDUKACJA I POLITYKA HISTORYCZNA W PROCESIE KONSTRUOWANIA NARRACJI NASZEJ WSPÓLNOTY. Patronat nad tym naukowym wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
http://uni.opole.pl/page/2374/konferencja-historyczna-pamiec-historia-tozsamosc

14
Cze
2018

Zostaw odpowiedź